LA QUIMEROA D’HORACI
63 X 90 cm
Media: Etching
Editions: 1973 13/18 H.C.


HOMENATGE FRANCESC PUJOLS - 63 X 90 cm
Media: Etching
Editions: 1973 10/16 H.C.


made by Pixelien